taktojax

1008 tekstów – auto­rem jest tak­to­jax.

Na zawsze pozostań

Dniem błądzi­my
noc­nych ab­strak­cji narzędziem.

Kar­tka z ka­len­darza sto­sem po kątach leży
gdziekol­wiek wzrok po­niesie
żółknie, mo­men­tem.
Wszys­cy enigmą
wspom­nień, miłości i żalu
pod po­wieka­mi błądzi­cie
jes­teście tu i te­raz, lecz nig­dzie.

Przy­tul­my aro­gan­cję
śpiewem ptaków nutą.
Czas nam uk­radną
lecz nie nas sa­mych.

Er­nest Do­minik Łuszczek
Przy­borów 2017.03.25 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 10:50

Uro­jona praw­da kształt real­ny zbiera,
gdy ktoś również kłam­li­wy wiado­mości sobą ubiera. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2017, 21:06

Mo­jej ko­biety nie in­te­resu­je wczo­raj, ją in­te­resu­je dziś i jutro.
We mnie jest wczo­raj, dziś , a jut­ro będzie to co mogę powtórzyć za lat dziesiąt - KOCHAM CIĘ. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2017, 22:48

Dreszcz życia - dob­ra mu­zyka i lam­pka wi­na z ko­bietą. To nie ko­bieta, lecz kwiat, który kwit­nie codzien­nie w ryt­mem dnia ra­zem ze mną .

Ewie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2017, 21:19

Szu­kają się ludzie, bo kochać zamierzają,
lecz świat spra­wied­li­wym nie jest, a oni się poddają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2017, 21:01

Pięknem ciała nie uk­ry­jesz mro­ku duszy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2017, 17:27

Pięknem jest ko­bieta niewątpliwie,
a ta od­da­na swe­mu mężczyźnie
jest sma­kiem miłości w podziwie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 marca 2017, 18:54

Więc żeg­naj coś ... czym ludzie żyć by chcieli.
Lecz sko­ro dwie oso­by in­ne... to i siebie nie zrozumieli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 marca 2017, 20:33

Czaj­nik, żelaz­ko i sztućce
po­wiem po krótce.
wszys­tko już posiadamy,
ale pieniązki kochamy

więc złotówki przyjąć raczymy
i tym się zadowolimy. 

myśl • 4 marca 2017, 18:19

W blas­ku księżyca łzy złotem świecą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 marca 2017, 23:37

taktojax

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 marca 2017, 21:32Cris sko­men­to­wał tek­st Pięknem ciała nie uk­ry­jesz [...]

11 marca 2017, 18:09wdech sko­men­to­wał tek­st Pięknem ciała nie uk­ry­jesz [...]

11 marca 2017, 17:48taktojax sko­men­to­wał tek­st Pięknem ciała nie uk­ry­jesz [...]

11 marca 2017, 17:46wdech sko­men­to­wał tek­st Pięknem ciała nie uk­ry­jesz [...]

10 lutego 2017, 00:29gabaldon sko­men­to­wał tek­st Ludzie lu­bią się brudzić, [...]

2 lutego 2017, 18:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st O Mag­da­len­ce

1 lutego 2017, 21:32taktojax sko­men­to­wał tek­st Ludzie lu­bią się brudzić, [...]

1 lutego 2017, 21:27Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ludzie lu­bią się brudzić, [...]

1 lutego 2017, 19:45taktojax sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni są od te­go [...]

26 stycznia 2017, 22:58Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko wyk­reślać przeszłość, gdy [...]