taktojax

1026 tekstów – auto­rem jest tak­to­jax.

Rezurekcje

Na­bożeństwa życia dylematy
z czys­tym su­mieniem czy prze­kona­nia kazamaty.

Gdzie dziś On króluje,
gdzie zbiera on chwałę
gdzie jest stwórca Bo­giem zwany.

W od­chłaniach Wa­tyka­nu taj­ne ak­ta leżą
cze­kają, aż in­ni prawdą je sponiewierzą.
Ołtarze - od­dechem złota o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2018, 21:12

Ciężko dziś szu­kać Bo­ga w świąty­ni, gdy pas­terze sreb­rni­kiem po­kutę rozdają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2018, 20:11

Dzień wypłaty - umysł rogaty
za tydzień już kiep­sko - por­tfel wklęsło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 stycznia 2018, 20:34

Czas krzy­kiem życia, śmierć je­dynie echem sekundy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2018, 17:53

Świat jest wiel­ki, lecz za mały dla człowieka. Ego prze­rosło nas i skreśliło ziemię. 

myśl • 14 października 2017, 20:54

Piękną rzeczą jest kochać, jeszcze lep­szą wie­dzieć, że ktoś ufa to­bie a ty jej ... to ta­ka całość w której zaklęte jest jutro. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2017, 23:15

Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, kochając sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 21:20

Życie nie jest datą, lecz biegiem dni, w których my wyz­nacza­my godziny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2017, 22:01

Ok­nem na świat dusza każda. Cza­sami z okien­ni­cami, po­wybi­jany­mi szy­bami, bez far­by, z plas­ti­ku i... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2017, 15:48

Miłość jest piękna, lecz dla cze­go do te­go pot­rze­ba ty­le ludzi. 

myśl • 9 lipca 2017, 12:55

taktojax

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 kwietnia 2018, 11:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rezurekcje

31 marca 2018, 21:41IKON sko­men­to­wał tek­st Ciężko dziś szu­kać Bo­ga [...]

31 marca 2018, 21:24taktojax sko­men­to­wał tek­st Ciężko dziś szu­kać Bo­ga [...]

31 marca 2018, 21:14IKON sko­men­to­wał tek­st Ciężko dziś szu­kać Bo­ga [...]

31 marca 2018, 21:12taktojax do­dał no­wy tek­st Rezurekcje

30 marca 2018, 20:11taktojax do­dał no­wy tek­st Ciężko dziś szu­kać Bo­ga [...]

12 stycznia 2018, 21:15eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień wypłaty - umysł [...]

12 stycznia 2018, 20:34taktojax do­dał no­wy tek­st Dzień wypłaty - umysł [...]

11 stycznia 2018, 18:19yestem sko­men­to­wał tek­st Czas krzy­kiem życia, śmierć [...]

11 stycznia 2018, 18:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czas krzy­kiem życia, śmierć [...]